Contact
Minimally Invasive Surgery and Interventional Techniques
Department of Biomechanical Engineering - Delft University of Technology
Contact
Prof.dr. Jenny Dankelman
Invloed van een stenose op de ACCmax
20 March 2018

Meer informatie:

Download  Onderzoeksvoorstel TU Delft.docx 

 

Perifeer arterieel vaatlijden

Perifeer arterieel vaatlijden is een ziekte van de slagaders (arteriën) in de benen en soms in de armen. Perifeer vaatlijden wordt (meestal) veroorzaakt door atherosclerose (slagaderverkalking). Meestal leidt atherosclerose tot vernauwing (stenose) of zelfs tot totale afsluiting (occlusie) van de arterie. Hierdoor wordt de bloedaanvoer naar de benen afgeremd waardoor de weefsels die van dat bloedvat afhankelijk zijn, te weinig bloed krijgen. Men noemt dit ook ischemie. De klachten kunnen variëren tussen etalagebenen (claudicatio intermittens) en kritische ischemie waarbij er rustpijn en necrose (weefselsterfte) kan ontwikkelen. Perifeer arterieel vaatlijden is dus een zeer vervelend ziektebeeld waarbij een vroege diagnose tot minder ernstige gevolgen kan leiden.

 

Duplex

Door gebruik te maken van echo Duplex kan een arterie goed in beeld worden gebracht. Het duplexonderzoek maakt zowel gebruik van echografie als van dopplertechniek. De bloedlichaampjes in het bloed kunnen geluidsgolven terugkaatsen. Hierdoor kan de stroomsnelheid en de stroomrichting worden bepaald met de Dopplertechniek. Met andere woorden, door middel van de dopplertechniek (in een echo Duplex) kunnen er hemodynamische (beweging/snelheden van het bloed) aspecten in een bloedvat worden onderzocht. In figuur 2 staat een voorbeeld hoe dit wordt weegegeven op een echo Duplex apparaat; dit is een Doppler wave (één wave is te vergelijken met één hartslag). Een van de parameters die een echo Duplex kan meten is de maximale systolische acceleratie (ACCmax), dit is de acceleratie gemeten op het steilste vlak tussen de eind diastolische snelheid (EDV) en de piek systolische snelheid (EDV).

 

Onderzoek

Op de Vaatchirurgie van het LUMC is men van mening dat de waarde (in m/sec2) van de ACCmax een stenose (proximaal van de meting) kan aantonen/graderen. Echter, is hier nog geen evidence over in de literatuur. Met andere woorden we zouden het effect van een stenose willen onderzoeken op de ACCmax (ACCmax distaal gemeten van de stenose). Naast een in-vivo (in levende mensen) experimenteel onderzoek zouden wij een in-vitro (experimentele setting buiten het menselijk lichaam) onderzoek willen opstellen doormiddel van het flow-model waarbij we de hulp van de TU Delft goed kunnen gebruiken.

 

Onderzoeksvraag

Wat is de invloed van een stenose op de ACCmax gemeten met echo Duplex in het flow-model?

 

Naast deze onderzoeksvraag is het van belang dat de technische/natuurkundige achtergrond van deze stelling en het flow-model worden onderzocht. De volgende onderzoeksvragen sluiten het beste aan bij een (afstudeer)project van een student van de TU Delft:

 

- Optimaliseren van de in-vitro experimentele setting waarbij er verschillende stenose gradaties geïmplementeerd worden in het flow-model. Het idee is om te onderzoeken wat de relatie is tussen de stenosegraad en de ACCmax (distaal gemeten van de stenose).

- Doppler waves verkrijgen van een stromende vloeistof door het flow-model (zodat de ACCmax berekend kan worden). Met bijv. alleen water is het niet mogelijk om Doppler waves te verkrijgen met een echo Duplex.

- Is er op natuurkundige/wiskundige manier te beredeneren of de waarde (in m/sec2) van de ACCmax overeenkomt met de aanwezigheid/gradatie van een stenose.

 

Toekomst

Mocht uit dit experimenteel onderzoek (en andere klinische onderzoeken) blijken dat de ACCmax betrouwbaarder is dan de gouden standaard op de polikliniek (enkel-arm index en teendruk), dan zou de ACCmax de gouden standaard kunnen worden. Als het in de toekomst lukt om de ACCmax met een klein device te kunnen meten, zou het ontwikkelen hiervan een nieuwe doorbraak kunnen zijn bij het ziektebeeld perifeer arterieel vaatlijden.

  

Referenties:

  1. J.W. Hinnen, M.J.T. Visser, G.W.H. Schurink, J.F. Hamming, J.H. van Bockel;  Validation of an in-vitro model of the human systemic circulation for abdominal aortic aneurysm-studies.
  2. Saeed A, Accuracy of colour duplex sonography for the diagnosis of renal artery stenosis, J Hypertens 2009.
  3. R.B.M. van Tongeren, A.J.N.M. Bastiaansen, R.C. van Wissen, S. le Cessie, J.F. Hamming, J.H. van Bockel; A comparison of the Doppler-derived maximal systolic acceleration versus the ankle-brachial pressure index for detecting and quantifying peripheral arterial occlusive disease in diabetic patients

 

Home
People
Research
Projects
Publications
MISIT lab
Media
Education
Assignments
Photo album
DMD Europe
2018 misit.nl