Contact
Minimally Invasive Surgery and Interventional Techniques
Department of Biomechanical Engineering - Delft University of Technology
Contact
Dr. John J van den Dobbelsteen
Dr.ir. Annetje Guédon
Big data in de Operatiekamer
09 January 2018

Stageopdracht: Intra-operatieve data gebruiken voor een betere OK planning 

Achtergrond

De operatiekamer (OK) is een erg complexe omgeving door de betrokkenheid van vele personen en de grote variatie van operatieve procedures. De OK planning wordt gemaakt volgens gemiddelde tijden per soort operatie. In werkelijkheid lopen veel operaties anders dan verwacht (door de vele variaties tussen patiënten, complicaties en samenstelling van de operatieteam). Er is dus een groot verschil tussen de voorspelde- en de werkelijke tijdsduur van operaties.

Dit maakt de taak van de OK planners lastig. Zijn staan elke dag voor de opgave om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen, weinig tijd tussen operaties te verliezen en zo min mogelijk patiënten af te zeggen door uitloop van de planning. Er is dus een sterke wens om de OK planning betrouwbaarder te maken en om meer inzicht te krijgen in het verloop van de verschillende operaties.

 

Doel onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om een automatisch inzicht te krijgen in het verloop van verschillende operaties, om vervolgens deze informatie terug te koppelen aan het planningsysteem en de OK planning verder te kunnen optimaliseren gedurende de dag.

In dit onderzoek willen wij kijken naar de mogelijkheden om automatisch het verloop van operaties te monitoren met intra-operatieve data. Met intra-operatieve data wordt data bedoeld die tijdens de operatie gegenereerd wordt, zoals data over het gebruik van apparaten en instrumenten tijdens de operatie. Veel apparaten genereren een grote hoeveelheid aan data en hun gebruik is specifieke voor sommige fases van de operatie.

 

Stage opdracht

De stageopdracht is een verkenning naar de mogelijkheden om intra-operatieve data te gebruiken voor faseherkenning van operaties. De werkzaamheden zijn onder andere:

  • Fase analyse van operaties
  • Analyse van bruikbaarheid van beschikbare data
  • Mogelijkheden onderzoeken om data toegankelijk te maken voor machine learning

Afhankelijke van de interesse van de student en de ontwikkelingen binnen het onderzoeksproject kan er gefocust worden op verschillende soorten data. Intra-operatieve data die op dit moment in grote hoeveelheden worden bijgehouden in de database van het ziekenhuis informatie systeem zijn data van het anesthesie apparaten (voor het monitoren en beademen van de patiënt), van de hart-long machines (voor open hart operatie), en van röntgensystemen (in hybride OKs). Binnenkort zal er ook data bijgehouden worden van infuuspompen.

 

Profiel student

  • Nederlands sprekend
  • Sociaal en communicatief, met zowel technici als clinici
  • Goed technisch en wetenschappelijk inzicht
  • Pragmatisch en goede organisatorische vaardigheden

Voor meer informatie over de opdracht kunt u contact opnemen met :

 

Home
People
Research
Projects
Publications
MISIT lab
Media
Education
Assignments
Photo album
DMD Europe
© 2018 misit.nl