Contact
Minimally Invasive Surgery and Interventional Techniques
Department of Biomechanical Engineering - Delft University of Technology
Contact
Prof.dr. Jenny Dankelman
Intra-operatieve MRI bij neurochirurgische operaties; vernieuwde hoofd-fixatie en workflow.
11 July 2017

 

 

Intra-operatieve MRI bij neurochirurgische operaties; vernieuwde hoofd-fixatie en workflow.

De afdeling neurochirurgie in Erasmus MC wil een nieuw ontwikkelde kleine MRI-scanner in gebruik nemen in de operatiekamer. Vooral bij kinderen met hersentumoren is er een bewezen nut voor deze toepassing; hersentumoren zijn moeilijk compleet te verwijderen omdat de grens met normaal hersenweefsel slecht vast te stellen is tijdens het opereren. Een MRI-scan “met open hoofd” tijdens de operatie kan een restant van de tumor aantonen dat dan alsnog verwijderd kan worden, zonder dat later een tweede operatie nodig is. Ook bij het nauwkeurig inbrengen van een electrode ten behoeve van “deep brain stimulation” is er grote meerwaarde van een intra-operatieve (io) MRI.

Deze nieuwe MRI-scanner van lage veldsterkte heeft grote voordelen t.o.v. reeds gebruikte scanners binnen een OK-omgeving.  Het magnetische veld is kleiner en kan uitgeschakeld worden waardoor de veiligheid vergroot wordt. Hiermee kan de scanner vlakbij het operatieveld geplaatst worden, waardoor een versnelde workflow mogelijk is om de scan te vervaardigen. De lage magnetische veldsterkte maakt dat voorwerpen in de hersenen, zoals een electrode of implantaten, minder beeld-verstoring veroorzaken.

De nieuwe scanner heeft een kleine magneet van 0.5 Tesla, waarbij een goede beeldkwaliteit gewaarborgd wordt door een nauwe opening (bore) met een diameter van slechts 45 cm. Deze scanner is ontwikkeld voor het maken van snelle hersenscans op een Eerste Hulp afdeling of Intensive Care. Ten behoeve van gebruik in de operatiekamer dienen echter aanpassingen gedaan te worden die nog niet ontwikkeld zijn.

Tijdens een hersenoperatie onder narcose moet het hoofd altijd solide gefixeerd worden. De conventionele methode hiervoor is door middel van een U-vormige klem (Mayfield klem), waarbij 3 puntige schroeven in het schedelbot gedraaid worden. De klem wordt via een kogelgewricht verbonden aan de operatietafel, zodat het hoofd in alle standen gefixeerd kan worden. De Mayfield klem is echter te groot van omvang voor de kleine MRI-scanner en er dient een nieuwe hoofd-fixatie methode ontworpen en gemaakt te worden. Deze fixatie moet aan meerdere voorwaarden voldoen: klein van omvang, eenvoudig aan te brengen, geen drukplekken veroorzaken, MRI –compatibel, geschikt voor kinderschedels etc.

Daarnaast is de plek van de scanner in de operatiekamer van belang; de patiënt onder narcose moet over de kleinst mogelijke afstand verplaatst worden van operatieveld naar de scanner. Anesthesie-slangen, tube, lijnen, infusen, neussonde, etc dienen bij deze beweging zo min mogelijk blootgesteld te worden aan tractie of luxatie. Tegelijkertijd dient er tussen de scanner en het werkveld van de neurochirurg voldoende ruimte te bestaan voor opereren met een microscoop en gebruik te maken van andere hulpapparatuur zoals echoscopie.

In dit project dient de Master student een nieuwe vorm van hoofdfixatie te ontwikkelen en een plan op te stellen voor optimale workflow voor het maken van een MRI scan tijdens de operatie.

  

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met

Prof dr J. Dankelman (j.dankelman@tudelft.nl) of

Dr M.L. van Veelen, neurochirurg Erasmus MC (m.l.c.vanveelen@erasmusmc.nl)

Home
People
Research
Projects
Publications
MISIT lab
Media
Education
Assignments
Photo album
2019 misit.nl